nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Stalen damwand

Vanthek International is specialist in het aanbrengen van stalen damwanden. Wij beschikken over een ruime voorraad damwand van zowel lichte als zeer zware profielen in alle gevraagde lengten. Stalen damwand biedt veel toepassingsmogelijkheden.

Vanthek International levert en trilt stalen damwanden voor zowel definitieve constructies als voor tijdelijke grondkeringen of bouwputten. De toepassingsmogelijkheden variëren sterk, afhankelijk van of er op land, op het water of langs het spoor gewerkt wordt. Voorbeelden zijn het intrillen of drukken van damwand ten behoeve van kelders en parkeergarages op moeilijk bereikbare plekken in binnensteden en zelfs bij inpandige projecten.

Voor de toepassingen in binnensteden wordt er vaak trillingvrij gewerkt. Het indrukken van stalen damwand door Vanthek International is trillingvrij en geluidsarm. De methode is hierdoor geschikt voor toepassing in projecten waar hoge eisen en lage waarden op het gebied van trillingen en geluidsemissie gesteld worden. Denk aan projecten in oude stadskernen met monumentale panden of nabij ziekenhuizen of gevoelige computerfaciliteiten. Een mooi voorbeeld waarbij deze trillingvrije technieken zijn ingezet, is de omvangrijke restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Terug