nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES

disclaimer

Disclaimer

Vanthek International heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gesteld door Vanthek International. Ondanks de constante zorg en aandacht die Vanthek International aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Vanthek International de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Aansprakelijkheid

Vanthek International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

 

Copyrights

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanthek International materiaal dat zich op deze website bevindt, te kopieren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.