nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Betonnen damwand

Betondamwand wordt van oudsher ingezet als beschoeiing langs kanalen of ringvaarten. Een beschoeiing van betondamwand is een bijzonder duurzame constructie, die weinig onderhoud vraagt. Nadeel is dat beschadigingen kostbaar zijn en moeilijk te repareren.

Tegenwoordig wordt betonnen damwand ook gebruikt om zowel horizontale als verticale belastingen op te nemen. Hierdoor zijn deze elementen uitermate geschikt voor het funderen van bijvoorbeeld brughoofden. Vanthek International brengt de betondamwand – afhankelijk van het project en de bodemgesteldheid – in met een diesel-, hydro- of trilblok.

Terug