nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Prefab heipaal

Naast de moderne trillingsvrije technieken levert Vanthek International ook tal van conventionele (geheide) paalsystemen, zoals onder meer prefab betonpalen en houten palen. Het toepassen van de prefabheipaal is nog steeds de meest bekende en een veel gebruikte funderingsmethode.

Geprefabriceerde betonpalen worden sinds 1900 toegepast. De palen zijn gewapend zodat de paal tijdens het transport en het laden en lossen niet breekt. De wapening zorgt ook voor een constructief geheel van de betonpaal met de fundatiebalk. In 1950 is de eerste betonpaal toegepast met voorgespannen wapening, met het voordeel dat hiervan langere en slankere palen te maken zijn. Over het algemeen kunnen prefabheipalen hoge verticale paalbelastingen en trekbelastingen opvangen. De toelaatbare belasting op betonpalen is hoger dan op houten palen, waardoor minder palen nodig zijn.

Ten behoeve van het trekmoment en kopsterkte kan aanvullend een traditionele wapening aangebracht worden. Door middel van kalenderen wordt bij het inheien van prefabheipalen de gesondeerde bodemopbouw beoordeeld.

Terug