nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

HEKpaal

De  HEKpaal is een in de grond gevormde en 100% grondverdringende schroefpaal met verloren punt en is toepasbaar op projecten waar trillingen en geluidshinder niet acceptabel zijn.

Bij het Hekpaal systeem wordt gebruik gemaakt van een gladde boorbuis en een losse verloren schroefpunt.

Een hydraulische boormotor brengt de boorbuis schroevend op diepte door axiale druk (pull-down) en een fors boormoment. Wanneer het gewenste puntniveau is bereikt wordt de wapening aangebracht, waarna de boorbuis wordt gevuld met betonspecie. Vervolgens wordt de boorbuis oscillerend uitgetrokken, de schroefpunt blijft in de grond achter.

Vanwege de volledig gladde boorbuis gaat de HEKpaal ontspanning van de grond tegen en wordt voorkomen dat grondlagen onderling vermengen. Hierdoor is de HEKpaal uitermate geschikt voor locaties met bodemverontreiniging. Het paalsysteem is volledig trillingsvrij en geluidsarm. Vrijwel altijd wordt de paal over de volledige lengte gewapend en afhankelijk van het werkniveau kan de wapening verdiept worden afgehangen. De HEKpaal kent een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Om zandlagen met een hoge conusweerstand te penetreren, kan geboord worden met groutsmering. De groutfilm rond de boorbuis en schroefpunt verlaagt tijdens het boren, tijdelijk de wrijving en boorweerstand. Door groutinjectie wordt in de draagkrachtige zandlaag een mixed-in-place mortelomhulling ter grootte van de schroefpunt aangebracht. Als gevolg van deze toename in diameter zal het trek- en draagvermogen van de paal toenemen.

De HEKpaal wordt aangebracht op het berekende paalpuntniveau. Door registratie van het draaimoment, axiale drukkracht en boortijd komt informatie beschikbaar over de bodemgesteldheid, waardoor het minimale paalpuntniveau wordt bepaald. In de regel gebruiken we voor de HEKpaal beton met de kwaliteiten C20/25 en C28/35.

In verband met de uitvoering, bedraagt de minimaal toelaatbare hart-op-hart-afstand circa vier maal de diameter van de schroefpunt.
 De minimale tussenafstand tussen belending en paal bedraagt (in verband met de uitvoering) circa 0,50 meter, maar kan afhankelijk van de benodigde machine, groter zijn. Paallengtes zijn, afhankelijk van de bodemgesteldheid mogelijk tot 32 meter.

HEKpaal klik om te vergroten

De onderstaande specificaties worden standaard geleverd. In overleg zijn afwijkende diameters mogelijk.

Schachtdiameter     Puntdiameter
273 mm 330 mm
324 mm 395 mm
360 mm 430 mm
380 mm 450 mm
410 mm 500 mm
460 mm 560 mm
530 mm 650 mm
Terug