nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Buisschroefpaal

De buisschroefpaal is een in de grond gevormd trillingsvrij vervaardigd paalsysteem met beperkte grondverdringing. Bij het installeren van de buisschroefpaal wordt grond verwijderd.

Daar waar trillingen en geluid tot een minimum dienen te worden beperkt is de buisschroefpaal een economisch alternatief voor prefab betonpalen en vibropalen. In stevige gronden is dit paalsysteem het meest op zijn plaats. Na het vervaardigen van de buisschroefpalen worden deze akoestisch doorgemeten om zo de kwaliteit van het product te waarborgen.

Een hydraulische boormotor brengt de holle avegaar met grote diameter kernbuis rechtsom schroevend op de juiste vooraf berekende diepte. Wanneer het gewenste puntniveau is bereikt wordt de wapening aangebracht, Vervolgens wordt de holle avegaar volgepompt met beton en langzaam zonder te draaien omhoog getrokken. Daarna vult de ontstane paalschacht zich gelijkmatig met beton en wordt de paal op maaiveld afgestort. Vrijkomende grond wordt met een minikraan afgevoerd en de paal wordt op hoogte afgewerkt. De boordeksel blijft achter.

Indien gekozen wordt voor een niet grondverdringende in de grond gevormde paal met over de volledige lengte van een wapeningskorf, kan gekozen worden voor de buisschroefpaal.

De buisschroefpaal  heeft als voordeel dat er door de grotere diameter van de kernbuis een volledige wapeningskorf kan worden afgehangen alvorens de holle avegaar wordt volgepompt met beton en wordt getrokken.  Door deze grotere kern is er bij het installeren met een voldoende lage schraapfactor sprake van enige grondverdringing waardoor een hoger draagvermogen en een stijver vervormingsgedrag ontstaat dan bij een mortelschroefpaal. Ook zal er bij tijdens het installeren minder uitkomende grond hoeven te worden afgevoerd.

Terug