nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Hek-schroefinjectiepaal

De HEK-schroefinjectiepaal is een mixed-in-place paalsysteem en wordt volledig trillingsvrij en geluidsarm schroevend geïnstalleerd. Dit paalsysteem is met name geschikt voor toepassing op projecten waar trillingen en/of geluidshinder niet toelaatbaar zijn en waar groot materieel niet kan komen.

De HEK-schroefinjectiepaal wordt vervaardigd door het in de grond schroeven van een slanke dikwandige stalen buis welke aan de onderzijde is voorzien van twee halve schroefbladen. Door de menging van grout met zand in de draagkrachtige funderingslaag ontstaat een mixed-in-place groutlichaam met een diameter ter grootte van de schroefpunt. Hoge druk- en trekdraagvermogens zijn hiermee te realiseren.

In slappe lagen is de penetratiesnelheid van de buis hoog en zal er zich een dunne groutomhulling van ca. 40 mm rond de buis vormen. In de draagkrachtige zandlaag neemt de penetratiesnelheid af en wordt het zand laag voor laag afgeschraapt en vermengd met grout. De stalen buis blijft na het bereiken van de gewenste diepte achter in de grond.

Bij het werken in beperkte werkhoogte, worden buissegmenten aan elkaar gekoppeld middels schroefkoppelingen of een trompverbinding. Het onderste buissegment is voorzien van twee schroefbladen en een uitstroomopening voor groutspecie. Na het bereiken van het gewenste paalpuntniveau wordt door ons extra geïnjecteerd met grout. Deze extra hoeveelheid geïnjecteerd grout leidt tot een relatief stijf vervormingsgedrag met een positief effect op de draagkracht van de paal.

Terug