nl-NLen-GBpt-BRde-DEes-ES
Technieken

Hulpconstructies

voor het maken van stempelframes en verankeringconstructies in bouwputten en andere grondkeringen, beschikken wij over een grote voorraad stalen balken en buizen.

Daarnaast maken wij tijdelijke bruggen, steigers en werkplatforms voor de uitvoering van eigen werkzaamheden of voor gebruik door derden. Voorbeelden hiervan zijn noodbruggen bij verkeersomleidingen of (keten)platforms voor tijdelijke huisvesting.

Tijdelijke brugconstructies kunnen worden opgebouwd met kant-en-klare brugdelen of gemakkelijk te vervoeren segmenten. Omdat VantHek International gebruik maakt van eigen (hijs)kranen, montage- en demontageploegen, kunnen bovengenoemde constructies zelfstandig worden gerealiseerd.


Stempelframes

Een veel voorkomende methode voor het steunen van damwandschermen is het toepassen van een stempelframe. Een stempelframe bestaat uit gordingen, veelal HE-profielen, die langs de damwandschermen worden opgelegd.

Tussen de gordingen plaatsen wij stempels, waarvoor wij in de regel stalen buizen gebruiken. Het is mogelijk om de stempels met behulp van vijzels onder spanning aan te brengen. Dit beperkt de vervormingen van de totale constructie.

Terug