Als familiebedrijf is Vanthek International sterk gericht op de lange termijn.

Ons bedrijf is zich, mede door haar vaak ingrijpende en complexe werkzaamheden, ten volle bewust van haar eigen stakeholders en voert een actief beleid ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Maatschappelijk betrokken

De Van ’t Hek Groep is stevig geworteld in de Waterlandse regio.

Deze maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich in langdurige relaties met lokale en regionale toeleveranciers, onderwijsinstellingen en verenigingen, maar ook in het sponsoren en op allerlei wijze ondersteunen van sport- en culturele organisaties en –evenementen.Op dit gebied wordt vrijwel nimmer tevergeefs een beroep op ons bedrijf gedaan.

Tevens worden structureel meerdere stageplaatsen en afstudeerprojecten aangeboden aan scholieren en studenten op alle opleidingsniveaus.

 

Energiereductie & Recycling

De aard van onze werkzaamheden zorgt voor een grote CO2 footprint en als grootverbruiker met veel en zwaar materieel is er dus juist bij ons bedrijf milieuwinst te behalen. Van ’t Hek streeft daarom naar een jaarlijkse relatieve CO2-reductie van 2% per jaar.

Hiertoe wordt actief gecommuniceerd en overlegd met branchegenoten, collega’s en leveranciers om reductiemaatregelen in te kunnen zetten. Naast energiemanagement richt Van ’t Hek zich op minimale inzet van grondstoffen en beperking van de afvalstromen door actief bezig te zijn met recycling.

Kijk voor onze Co2 footprint, ons energiemanagementhandboek en ons communicatieplan onder onze “Downloads en certificaten”.   

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen