Tijdens de ontwerpfase, maar ook nog vlak voor uitvoering, kunt u bij ons terecht

voor een alternatieve methode of techniek waardoor uw bouwproject net wat beter kan worden uitgevoerd.

Kansen en oplossingen

Het team van Vanthek International haalt veel voldoening uit innovatie die alle betrokken partijen rondom een project dient. Voor deze innovatie wordt nauw samengewerkt met onafhankelijk ingenieursbureau Hektec BV.  

Geotechniek leunt op specialistische kennis en ervaring, waarbij geotechnische aspecten vaak bepalend zijn voor totale ontwerp van een fundering, damwand of materieel.

De te gebruiken funderingsmethode en de invloed op de totale draagconstructie en omgeving worden door ons team in acht genomen. Zodoende kunnen wij iedere opdracht voor opdrachtgever en omgeving optimaal uitvoeren.

Kennis en samenwerking

De nauwe samenwerking met zusterbedrijf en geotechnisch ingenieursbureau Hektec, maakt ons de sterke partner die als onderaannemer funderingstraject van A tot Z kan begeleiden.

Door de brede kennis van onze medewerkers en een compleet materieelpark kunt u het volledig ownership van uw funderingswensen bij ons onderbrengen.

Voor u betekent dit de zekerheid dat u bij ons voor ieder project terecht kunt voor de ideale funderingsoplossing

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen