Stalen buispalen zijn zeer geschikt voor waterwerk en hebben verschillende toepassingen.

Meest gebruikte techniek op het water

Stalen buispalen worden onder meer gebruikt voor het funderen van bruggen, steigers en gebouwen, ook maakt de stalenbuispaal vaak een essentieel onderdeel uit van remmingwerken of combiwanden.

Afhankelijk van de toepassing en het eventueel benodigde draagvermogen kan de benodigde buisdiameter en wanddikte worden bepaald. Voor extra puntdraagvermogen kan de buis worden uitgevoerd met een bodemplaat.

Het inbrengen van buispalen kan door bovenop de buis te heien met een hydro- / dieselblok of door middel van trillen met een trilblok. Ook kunnen buizen met een bodemplaat inwendig worden geheid met een valblok in de buis.

De inwendig geheide stalen buispaal is een trillingsarm grondverdringend paalsysteem. Stalen buispalen worden reeds jarenlang toegepast bij het uitvoeren van funderingsherstel en bij projecten waarbij sprake is van een beperkte werkhoogte.

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen