Bouwprojecten worden complexer terwijl de acceptatie van bouwoverlast daalt.

Hierbij gaat het om een goede verhouding tussen de te gebruiken funderingsmethode en de invloed op de totale draagconstructie en de omgeving. Bij ieder project moeten risico’s worden ingeschat, maar zijn er ook kansen!

Monitoring & Controle

Gedurende ieder project waarborgt ons team kwalitiet door continue metingen uit te voeren ten behoeve van;

  • Mogelijke trillingen of verzakkingen
  • Geluidsnormen
  • Vooraf vastgestelde kwetsbaarheden
  • Diverse variabelen die van impact kunnen zijn voor uw project

De diverse metingen, delen van kennis en ervaringen zorgen voor een altijd toenemend kennisniveau; dit komt toekomstige projecten ten goede.

 

 

Meetapperatuur

Voorafgaand aan projecten wordt veelvuldig onderzocht welke factoren een mogelijke bedreiging voor de uitvoering van een project kunnen vormen.

Door toepassing van diverse meetapparatuur kunnen bodemsamenstelling, uitwerkingen van werkzaamheden en belastbaarheid van constructies worden vastgesteld.

Ook bij het heien, trillen of indrukken van heipalen, damwanden of boorbuizen worden continue metingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen zijn van belang voor de zowel optimale uitvoering van het huidige project als toekomstige werkzaamheden.

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen