De HEKpaal is een in de grond gevormde en 100% grondverdringende schroefpaal met verloren punt.

Dit beproefde paalsysteem is trillingsvrij en geluidsarm waardoor het uitermate geschikt is als funderingspaal daar waar trillingen en geluidshinder niet acceptabel zijn. De gladde casing van de HEKpaal zorgt ervoor dat bij het installeren de grond lagen niet vermengen of naar het maaiveld worden getransporteerd. Hierdoor kan de HEKpaal ook op locaties met bodemverontreiniging worden toegepast.

Het HEKpaal-systeem bestaat uit een stalen hulpbuis (de casing), die is voorzien van een losse schroefpunt.

Het aanbrengen van een fundering waar dat op conventionele wijze risicovol of ingewikkeld is. Daar is de HEKpaal voor ontwikkeld. De HEKpaal werkwijze realiseert op trilling- en geluidsarme wijze een sterk fundament. Evenredig sterke fundering als bij conventionele methodes maar zonder risico voor monumentale panden of trilling gevoelige panden in de nabije omgeving.

Werkwijze HEKpaal

Een hydraulische boormotor brengt de lege en gladde boorbuis schroevend op diepte. Zodra de benodigde diepte behaald is, wordt eerst door de gehele boorbuis bewapening aangebracht en wordt deze vervolgens afgevuld met betonspecie. Na het afvullen wordt de boorbuis verwijderd en de HEKpaal ter kwaliteitscontrole akoestisch doorgemeten. De boorpunt blijft achter onder de HEKpaal. De diverse metingen tijdens dit proces geeft het ingenieursteam veel informatie over de bodemomstandigheden. 

Bij deze techniek worden grondlagen niet vermengd en komt geen grond omhoog tot oppervlakteniveau. Dit maakt de HEKpaal geschikt voor toepassing bij verontreinigde grond. De HEKpaal is een 100% grondverdringende schroefpaal.    

Toepasbaarheid en alternatieven

Om zandlagen met een hoge conusweerstand te penetreren, kan groutsmering worden toegepast.

Dit verlaagt de wrijving tijdens het schroeven en de groutfilm vormt in de draagkrachtige zandlaag een mixed-in-place mortelomhulling. Als gevolg van deze toename in diameter neemt het trek- en draagvermogen van de paal toe.

De HEKpaal is toepasbaar in diverse bodemsoorten. Voor gebruik in zeer slappe bodemlagen bestaat de mogelijkheid om de HEKpaal uit te voeren als combinatiepaal (met een prefab betonkern) of als HEKbuispaal.

De HEKbuispaal wordt uitgevoerd met een permanente stalen casing. Door de buis in segmenten aan te brengen is deze paal ook bij beperkte werkhoogte te vervaardigen.

Zie voor meer technische informatie over de HEKpaal, de schoef-combi-paal en de HEK-buispaal onze ''Downloads en Certificaten''

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen