Het indrukken van stalen damwand door Vanthek International is trillingsvrij en geluidsarm.

Naast het damwand drukken met een silent piler, heeft de Vanthek Groep een drukmachine ontwikkeld met vier klemmen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Het indrukken van stalen damwand is trillingsvrij en geluidsarm. Daarbij is het ook mogelijk damwandprofielen trillingsvrij te verwijderen. Door voor te boren of tijdens het inbrengen fluïderen, is het mogelijk damwanden in zeer vaste grondlagen trillingsvrij te installeren.

Stalen damwand drukken

Stalen damwand drukken met silent piler.

Damwanden worden geplaatst als grond- of waterkering ten behoeve van kademuren, brughoofden, kelders, bouwkuipen, tunnels en parkeergarages. 

Deze techniek wordt veelal toegepast bij projecten, waarbij voor omgeving waarden op het gebied van trillingen of geluidsemissie van belang zijn. Hierbij valt te denken aan kwetsbare oude stadskernen, monumentale panden ziekenhuizen of datacenters. Overmatig geluid of trillingen kunnen een ongewenste uitwerking hebben op kwetsbare funderingen of gevoelige apparatuur.  

Bij deze techniek maakt ons team gebruik van een Silent Piler, waarmee damwanden kunnen worden geplaatst en verwijderd. Wilt u meer weten over de techniek of de inzet van de Silent Piler, neemt u dan contact met ons op.

Hek Quattro Piler (HQP) voor alle damwandprofielen

De Hek Quattro Piler is een door ons zelf ontwikkelde damwanddrukmachine met vier klemmen, die door het gebruik van cilinders onafhankelijk kunnen bewegen. De machine pakt in één bedrijfsgang vier in elkaar geschoven damwandprofielen op en plaatst die verticaal op het maaiveld.

Bij de vastere grondlagen wordt voldoende reactieweerstand verkregen om de profielen één voor één in slagen van 550 mm trillingsvrij de grond in te drukken. Sinds 2015 heeft Vanthek International ook de beschikking over twee ABI-drukmachines; compacte en wendbare damwanddrukkers die volgens hetzelfde principe als de HQP werken.

Voordelen
Damwand drukken heeft een aantal voordelen: 

 De methode is trillingsvrij en geluidsarm 

Uitvoerbaar bij minimale werkruimte 

 Overige werkzaamheden kunnen plaats blijven vinden

bel of mail direct voor een offerte

aanvragen